EDICIÓ 2021

Companyies que van participar a la 1a edició del Festival Esclat Dansa 2021 – Circuito Bucles  Aldaia

Cia. la casa amarilla

«La vuelta al mundo en 80 años»

17:30

EVA BERTOMEU

«U»

18:30

TAKIRI ART

«Cube»

19:15

TITOYAYA DANSA

«Social animal»

20:00

MAREA DANZA

«Roda»

20:30